Wykład z Matematyki
Institute of Mathematics
University of Wrocław
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław, Poland
e-mail: ivanov@math.uni.wroc.pl 
tel.: -48-71-375 74 05, fax.: -48-71-375 74 29 
http://www.math.uni.wroc.pl/`ivanov

Wykład, semestr zimowy


Konsultacje (IM, pok. 701): poniedziałek (14-15), czwartek (13 - 14)PODSTAWOWE WZORY ELEMENTARNE "pdf"

Poniższy program przewiduje 60 godzin wykładu.


PROGRAM (LISTY 13 - 21 ZAWIERAJĄ PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE)

 1. Lista 1 - "pdf"

 2. Lista 2 - "pdf"

 3. Lista 3 Trygonometria "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 4. Lista 4 Granica ciągu "pdf" , Konspekt wykładu "pdf" ,

 5. Lista 5 Granica funkcji "pdf" , Konspekt wykładu "pdf" , Tablica wzorów "pdf"

 6. Lista 6 Funkcje ciągłe "pdf" , Konspekt wykładu "pdf", 1 , Konspekt wykładu "pdf", 2

 7. Lista 7 Pochodne "pdf" , Konspekt wykładu "pdf" , Wzory na pochodne "pdf"

 8. Lista 8 Różniczka. Badanie funkcji "pdf" , Konspekt wykładu "pdf" , Jak badać przebieg wykresu funkcji? "pdf"

 9. Lista 9 Szeregi. Szeregi Taylora "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 10. Lista 10 Całki nieoznaczone "pdf" , Konspekt wykładu "pdf" , Tablica Całek

 11. Lista 11 Całki oznaczone "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 12. Lista 12 Całki oznaczone niewłaściwe "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 13. Lista 13 Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 14. Lista 14 Liczby zespolone "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 15. Lista 15 Równania różniczkowe liniowe rzędu 2 o współczynnikach stałych "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 16. Lista 16 Przestrzenie wektorowe "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 17. Lista 17 Macierze i wyznaczniki "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 18. Lista 18 Podzbiory w przestrzeniach afinicznych "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 19. Lista 19 Granice i Ciągłośc w wymiarze 2 i 3 "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 20. Lista 20 Pochodne cząstkowe 2-go rzędu "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 21. Lista 21 Różniczka. Całki podwójne "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"

 22. Lista 22 Rachunek prawdopodobieństwa "pdf" , Konspekt wykładu "pdf"Literatura:
 • Erich Steiner, Matematyka dla Chemików, PWN, 2001
 • M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza Matematyczna 1,2 GiS, Wrocław
 • T.Jurlewicz, Z.Skoczylas, Algebra Liniowa 1,2, GiS, Wrocław
 • -

Kolokwium: 17.12.2015. Przykładowe zadania "pdf" , WYNIKI, 17.12.2015, "pdf"
Egzamin: 10.02.2016, WINIKI częściowe, "pdf" , Pozostałe wyniki, "pdf" . Wszystkie oceny są wpisane w USOS. Wyniki egzaminu poprawkowego są wpisane w USOS 19-go lutego.
DZIĘKUJĘ BARDZO ZA WSPÓŁPRACĘ!

IWANOW