Wyklad

Logika A
Institute of Mathematics
University of Wrocław
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw, Poland
e-mail: ivanov@math.uni.wroc.pl 
tel.: -48-71-375 74 05, -48-71-375 74 01 
fax.: -48-71-375 74 29 Literatura:
 • W.Marek, J.Onyszkiewicz, "Elementy Logiki i Teorii Mnogości w zadaniach" PWN, Warszawa.
 • J.Tiurin, "Wstęp do teorii mnogości i logiki"
 • J.Tiurin, J.Tyszkiewicz, P.Urzyczyn, "Logika dla informatyków"


Program

 1. Lista 1 Rachunek zgań "pdf"

 2. Lista 2 System dowodzenia logiki zdań "pdf"

 3. Lista 3 Logika 1-go rzędu "pdf"

 4. Lista 3a Aksjomaty geometrii "pdf"

 5. Lista 4 System dowodzenia logiki 1-go rzędu "pdf"

 6. Lista 5 Twierdzenie o zupełności. Wnioski "pdf"

 7. Lista 6 Maszyny Turinga i funkcje rekurencyjne "pdf"

 8. Lista 7 Funkcje rekurencyjne i nierozstrzygalność "pdf"

 9. Lista 8 Twierdzenie Godla o niezupełności"pdf"

IWANOW