Home page of

seminar "Borel Equivalence Relations"
Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences
Institute of Mathematics
University of Wroc³aw
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw, Poland
e-mail: ivanov@math.uni.wroc.pl 
tel.: -48-71-375 74 05, -48-71-375 74 01 
fax.: -48-71-375 74 29 

poniedzialki, s.607, g.10.15
HELP (in Polish):
WYKLAD MONOGRAFICZNY "DZIALANIA GRUP POLSKICH NA PRZESTRZENIACH POLSKICH" 1999/2000(A.IWANOW) "ps"