Wykład

Podstawy Geometrii i Geometria Nieeuklidesowa
Institute of Mathematics
University of Wrocław
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw, Poland
e-mail: ivanov@math.uni.wroc.pl 
tel.: -48-71-375 74 05, -48-71-375 74 01 
fax.: -48-71-375 74 29 Literatura:
  • K.Borsuk , W. Szmielew, "Podstawy geometrii", PWN, Warszawa.


Program

  1. Lista 1 AKSJOMATY GEOMETRII EUKLIDESOWEJ "ps"

  2. Lista 2 NIESPRZECZNOŚĆ GEOMETRII EUKLIDESOWEJ "ps"

  3. Lista 3 GEOMETRIA RZUTOWA. NIESPRZECZNOŚĆ GEOMETRII NIEEUKLIDESOWEJ "ps"

IWANOW