Home page of

seminars "Geometric Group Theory",
"JSJ decompositions of finitely presented groups",
"Residually Free Groups" and "Group Actions on Real Trees"

Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences
Institute of Mathematics
University of Wroc³aw
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw, Poland
e-mail: ivanov@math.uni.wroc.pl 
tel.: -48-71-375 74 05, -48-71-375 74 01 
fax.: -48-71-375 74 29 

(in Polish)
"Geometryczna Teoria Grup" ,
J.DYMARA, M.GRECH, A.IWANOW, J.SWIATKOWSKI, K.DYMARA, T.ELSNER, D.OSAJDA, P.ZAWISLAK, R.ZARZYCKI
2006
prace B.Bowditch, "Relatively hyperbolic groups"
2005
prace
M.J.Dunwoody and M.E.Sageev "JSJ-splittings for finitely presented groups over slender groups", Inventiones Mathematicae 135(1999), 25 - 45.
C.Drutu and M.Sapir "Tree-graded spaces and asymtotic cones of groups"
Chr.Champetier and V.Guirardel "Limit groups as limits of free groups: compactifying the set of free groups"
(in Polish)
"JSJ-Rozklady grup skonczenie prezentowalnych" ,
2004
J.DYMARA, M.GRECH, A.IWANOW, J.SWIATKOWSKI, T.ELSNER, S.GAL, K.MAJCHER, R.ZARZYCKI
praca
E.Rips and Z.Sela "Cyclic splittings of finitely presented groups and the canonical JSJ decomposition, Ann. of Math. 146 (1997), 53 - 109.
"Residually free groups", 2002
(In Polish) SEMINARIUM POSWIECONY JEST ZAGADNIENIU CZY GRUPY WOLNE SA ELEMENTARNIE ROWNOWAZNE. ISTNIEJA DWA NIEZALEZNE DOWODY (nieopublikowane): PLANUJEMY SPRAWDZIC CZY DOWODY SA POPRAWNE.

2001/2002 : M.GRECH, A.IWANOW, J.KOSZYKOWSKA, K.KRUPINSKI, L.NEWELSKI, R.WENCEL, Sz.ZEBERSKI
21.02.02; WSTEP (A.IWANOW)
28.02.02; ZDANIA UNIWERSALNE I POZYTYWNE W GRUPACH WOLNYCH (Sz.ZEBERSKI)
07.03.02-14.03.02-21.03.02-28.03.02-04.04.02-11.04.02-18.04.02-25.04.02; ROWNANIA KWADRATOWE NAD GRUPAMI WOLNYMI (M.GRECH)
25.04.02-09.05.02; ROWNANIA NAD GRUPAMI WOLNYMI-TEORIA MAKANINA-RAZBOROVA (A.IWANOW)
16.05.02; POZYTYWNA TEORIA GRUP WOLNYCH (K.KRUPINSKI)
23.05.02-06.06.02-13.06.02; TEORIA MAKANINA-RAZBOROVA (A.IWANOW)

Seminarium "Dzialania grup na drzewach rzeczywistych"
J.DYMARA, M.GRECH, A.IWANOW, K.MAJCHER, M.SZPAK, R.ZARZYCKI, P.ZAWISLAK
rok 2002: Wyklad monograficzny "Kompleksy planarne";
rok 2003: prace
H.Short "Notes on word hyperbolic groups", in: Group theory from a geometrical viewpoint (E.Ghys, A.Haefliger, A.Verjovsky, eds.). World Scientific, Singapore, 1991, 3 - 63
M.R.Bridson and G.A.Swarup "On Hausdorff-Gromov convergence and a theorem of Paulin", L'Enseignement Mathematique, t.40(1994), p. 267 - 289
M.Bestvina and M.Feighn, "Stable actions of groups on real trees", Invent. Math., 121(1995), 287 - 321