Wyk\lad

Logika Algorytmiczna
Institute of Mathematics
University of Wroc³aw
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw, Poland
e-mail: ivanov@math.uni.wroc.pl 
tel.: -48-71-375 74 05, -48-71-375 74 01 
fax.: -48-71-375 74 29 

Wiele rozdzia\low informatyki bazuje na metodach powsta\lych w logice matematycznej. Najlepszym przyk\ladem jest rachunek rezolucyjny (w logice s\lu\z\acy wyprowadzaniu wniosk\ow). Ta metoda i jej zastosowania do badania poprawno\sci program\ow b\ed\a centralnymi zagadnieniami wyk\ladu.Literatura:
 • Chin Chang and R.Lee, "Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving", NY, 1973.
 • D.Harel, "First-Order Dynamic Logic", Springer-Verlag, 1979.
 • S.W.Jablonski, "Matematyka Dyskretna".
 • U.Nilsson and J.Maluszynski, "Logic, Programming and Prolog", John Wiley and Sons, Chichester, 1995.
 • W.F.Clocksin, C.Melish, "Prolog. Programowanie", Helion, Gliwice, 2003.


Program

 1. Lista 1 STRUKTURY, FORMULY, SPELNIANIE. FUNKCJE REKURENCYJNE "pdf" "ps"

 2. Lista 2 POSTAC NORMALNA SKOLEMA I H-INTERPRETACJE "pdf"

 3. Lista 3 DRZEWA SEMANTYCZNE. TWIERDZENIE HERBRANDA "pdf"

 4. Lista 4 UNIFIKACJA "pdf"

 5. Lista 5 RACHUNEK REZOLUCYJNY "pdf"

 6. Lista 6 PARAMODULACJA "pdf"

 7. Lista 7 WERYFIKACJA PROGRAM\OW "pdf"

 8. Lista 8 PROLOG "pdf"

 9. Lista 9 LOGIKI DYNAMICZNE "ps" "ps"

IWANOW