Main Publications Talks Research interests Teaching Art
STATYSTYKA A-ćwiczenia

grupa 2 piątek, godz. 12:15-14:00, sala 603

OGŁOSZENIA
1) W dniu 6.10.2017 ćwiczenia odwołane z powodu wyjazdu naukowego. Pierwsze ćwiczenia ze Statystyki A odbędą się 13.10.2017. Będziemy rozwiązywali Listę nr 1. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym na zajęciach terminie.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

KRYTERIA OCEN (DO POTWIERDZENIA ):
 • 2x kolokwium po 25 pkt = 50pkt
 • aktywność
 • PKT = KOL + AKTYW
  • [0,15) pkt 2.0
  • [15,25) pkt 2.0
  • [25,30) pkt 3.0
  • [30,35) pkt 3.5
  • [35,40) pkt 4.0
  • [40,45) pkt 4.5
  • [45,...) pkt 5.0