Blok Olimpijski III LO 2017/18jwr@math.uni.wroc.pl

Uwaga: W okresie od 20 maja do 10 czerwca 2018 r. zajęcia Bloków Olimpijskich nie odbędą się.


Klasa 1A

Piątki, lekcja 5 (lekcja matematyki obowiązkowa dla wszystkich) i lekcja 6 (blok olimpijski)

Klasy 2A, 3A

Wtorki, lekcje 0-1 (wspólny blok olimpijski dla klas 2A i 3A)

Finaliści Olimpiady Matematycznej

Piątki, lekcje 7-8 (blok olimpijski dla uczniów, którzy w poprzednich latach zakwalifikowali się do finału OM - inni uczniowie też mogą uczestniczyć w zajęciach, ale nie powinni oczekiwać dostosowania poziomu zajęć do ich możliwości)