Grzegorz Karch
  Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
 
 
Grzegorz Karch:-: Home
:-: Publications

:-: Students
:-: Links

 

PhD students and titles of their PhD thesis

 • Rafał Celiński
  Work in progress

 • Dominika Pilarczyk
  Work in progress

 • Mariusz Kieca
  Asymptotyczne własności rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych cząstkowych
  December 2009
Master students and titles of their Master thesis


  2011
 1. Magdalena Michalak,

  2010
 2. Kamila Szumilak, Relatywna entropia i asymptotyka rozwiazan równan typu Fokkera-Plancka
 3. Damian Sołtysiak, Matematyczne modele konkurencji

  2008
 4. Paulina Hruszowiec, O pewnych matematycznych modelach epidemii

  2007
 5. Dominika Pilarczyk, Singular solutions of the nonlinear heat equation
 6. Filip Szczepaniak, Wybrane metody rozwiązanywania zagadnień programowania nieliniowego

  2005
 7. Dawid Bogdański, O uogólnieniach funkcji wykładniczej
 8. Iwona Matkowska, Podstawowe metody rachunku wariacyjnego
 9. Ewa Wacławska, Metoda szeregów potęgowych w równaniach różniczkowych drugiego rzędu

  2004
 10. Katarzyna Rejman, Elementy rachunku wariacyjnego i teorii sterowania optymalnego
 11. Piotr Aksiuczyc, Wprowadzenie do podstawowych zagadnień z rónań różniczkowych
 12. Kinga Oracz, Podstawowe pojęcia rachunku wariacyjnego
 13. Jarosław Fink, Wstęp do rachunku różniczkowego funkcji wypukłych

  2003
 14. Agnieszka Tylak, Deterministyczne modele w medycynie i epidemiologii
 15. Julita Bura, Deterministyczne modele opisujące liczebność populacji
 16. Mariusz Kieca, Równanie dyfuzji z losowym warunkiem początkowym

  2002
 17. Agnieszka Herczak, Rozwiązania automorficzne równania różniczkowego Kardar-Parisi-Zhang
 18. Bartosz Konopka, Zagadnienie transportowe - Analiza i porównanie różnych metod optymalizacji
 19. Agnieszka Bicz, Twierdzenia o punkcie stałym - Analiza matematyczna, równania różniczkowe oraz całkowe
 20. Agnieszka Hutna, Zasada maksimum i jej zastosowania do funkcji zespolonych i równań różniczkowych zwyczajnych
 21. Ewa Rubrycka, Funcja wykładnicza i logarytmiczna w ekonomii
 22. Elżbieta Bielska, Komputerowe modele fal dwuwymiarowych

  2001
 23. Paweł Wodziński, Równanie struny - modelowanie w programie "Mathematica"
 24. Justyna Gadomska, Szeregi i iloczyny nieskończone - analiza porównawcza
 25. Monika Gniewczyńska, Rozwiązywanie równań trzeciego stopnia
 26. Justyna Cudak, Ekstrema funkcji wypukłych i ich zastosowania
 27. Małgorzata Dziura, Matematyczne podstawy programowania liniowego

  2000
 28. Ewa Wesołowska, Przykłady zastosowań ciągów arytmetycznych i geometrycznych w ekonomii
 29. Marzena Tomczyk, Ekstremum funkcji dwóch zmiennych w zastosowaniach
 30. Katarzyna Rzemieniewska, Wybrane metody rozwiązywania równania fali
 31. Lidia Kowalczyk, Elementarna analiza danych
 32. Marta Paździor< Wstęp do modelowania przy pomocy rónań różniczkowych
 33. Marta Stobiecka, Algebra liniowa w zastosowaniach
 34. Alicja Kobusińska, Funkcja wykładnicza i trygonometryczna - własności, związki i zastosowania
 35. Katarzyna Skopińska, Trzydzieśći jeden dowodów twierdzenia Pitagorasa

  1999
 36. Patrycja Kowalczyk, Problemy optymalizacji w ekonomii
 37. Danuta Wawrzynkiewicz, O pewnym zastosowaniu układów dynamicznych w biologii
 38. Magdalena Horodyska-Garbiec, Zajęcia z matematyki w szkole średniej z zastosowaniem systemu obliczeniowego DERIVE
 39. Agnieszka Nikolajczyk, Równania różniczkowe w szkole średniej na zajęciach fakultatywnych
 40. Urszula Domańska, Analiza matematyczna stosowana

  1997
 41. Małgorzata Chwałko, Elementarna teoria liczb w szkole podstawowej


 
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates