Organizatorzy:

Współpraca:

Kapituła:

E-mail: SalonProfesoraDudka@gmail.com