dokumenty

teksty


Profesor Dudek unikał medialnego rozgłosu, nie wpuszczał na spotkania dziennikarzy i kamer, niemniej ukazało się kilka tekstów, gdzie można znaleźć nieco więcej informacji o atmosferze Salonu.

inne linki:


[ Tygodnik Powszechny ]   [ Pryzmat ]   [ Odra ]   [ R. Kapuściński ]   [ L. Kołakowski ]   [ B. Geremek ]   [ Głos ]  [ Gazeta Wrocławska ]   [ Dolny Śląsk ]   [ PAUza ]   [ www.matematyka.wroc.pl ]   [ szkoła w Rydułtowach ]   [ Co dalej z Salonem Profesora Dudka ]   [ Salon Profesora Dudka znów działa.... ].

strona poświęcona historii Salonu:

wspomnienia:

w księgarni: