Foto??? Foto??? Foto??? Foto??? Foto???

Spotkania w roku akademickim 2017/18

Spotkanie 581 z Maciejem Misiem i Marcinem Misiem

10 listopada 2017

Jak zoperować mózg bez otwierania czaszki - sekrety neuroradiologii interwencyjnej

prowadził: Marek Sąsiadek


Dr n. med. Maciej Miś (neurochirurg) i dr n. med. Marcin Miś (radiolog) - specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, którzy jako pierwsi na świecie wykonali zabieg embolizacji skomplikowanego tętniaka. Ich metoda została nazwana w literaturze światowej "Teddy Bear Technique".


Spotkanie 582 z Markiem Krajewskim

24 listopada 2017

Dwadzieścia lat w świecie zbrodni

prowadził: Stanisław Bereś


Marek Krajewski - pisarz, filolog klasyczny, w latach 1992-2007 pracownik naukowy Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor serii o książek o komisarzu Eberhardzie Mocku (m. in. "Śmierć w Breslau", "Widma w mieście Breslau", "Mock. Ludzkie zoo") i komisarzu Edwardzie Popielskim (m. in. "Głowa Minotaura", "Władca liczb", "Arena szczurów") oraz współautor (wraz z dr n. med. Jerzym Kaweckim) pitavalu "Umarli mają głos" (2015). Laureat Głównej Nagrody Literackiej im. Georga Dehio, przyznawanej przez Niemieckie Forum Kultury Europy Wschodniej (Berlin 2016, Georg Dehio-Hauptbuchpreis des Deutschen Kulturforum östliches Europa), odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2015), laureat Paszportu "Polityki" (2005), nagrody księgarzy "Witryna" za najlepszą książkę 2005 r., "Nagrody Wielkiego Kalibru" dla najlepszej powieści kryminalnej 2003 r., w 2008 r. za wkład w promocję Wrocławia uhonorowany tytułem "Ambasador Wrocławia".


Spotkanie 583 z Mirosławem Sadowskim

15 grudnia 2017

Islam. Religia i prawo. Czy islam może się zmodernizować?

prowadził: Krzysztof Pyclik


Mirosław Sadowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. radca prawny; wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Badacz prawa islamu, doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej i katolickiej nauki społecznej. Autor monografii "Islam. Religia i prawo" (Warszawa 2017) i in. publikacji książkowych, artykułów i opracowań naukowych. Redaktor naczelny dwóch czasopism naukowych: "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" i "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".


Spotkanie 584 z Markiem Kusiem

26 stycznia 2018

Przypadkowość w fizyce. Konsekwencje dla filozofii umysłu i świadomości?

prowadził: Jakub Jernajczyk


Marek Kuś - fizyk teoretyk, profesor w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, członek Academia Europea. Obszarem jego zainteresowań naukowych są: fizyka matematyczna, w szczególności zastosowania metod geometrycznych i grupowych (geometria symplektyczna, geometria algebraiczna, teoria grup Liego) w informatyce kwantowej, chaos kwantowy i podstawy mechaniki kwantowej. Interesują go także metody formalne w filozofii oraz zastosowania metod nauk ścisłych w naukach społecznych.Autor ok. 150 artykułów oryginalnych z powyższych dziedzin nauki.


Spotkanie 585 z Marią Małgorzatą Sąsiadek

23 lutego 2018

Terapia personalizowana w onkologii oparta na badaniach genetycznych.

(Znaczenie standardów w diagnostyce genetycznej - onkologicznej)
prowadził: Adam Maciejczyk.


Maria Małgorzata Sąsiadek - profesor nauk medycznych, specjalistka z zakresu genetyki klinicznej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej genetyki medycznej oraz diagnostyki laboratoryjnej, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej; visiting professor Uniwersytetu w Tybindze; przez sześć lat ekspert do spraw genetyki w programie Unii Europejskiej.


Spotkanie 586 z Markiem Abramowiczem

18 maja 2018

Czy możliwy jest kontakt z pozaziemską cywilizacją?

prowadził: Andrzej Kisielewicz.

prezentacja do pobrania: Jak szukać obcych w Galaktyce?
Marek Abramowicz - astrofizyk, profesor emerytowany Uniwersytetu w Göteborgu, autor przeszło 200 prac naukowych z teorii względności, astrofizyki wysokich energii, teorii akrecji oraz klasycznych i kwantowych czarnych dziur. Przez lata pracował i wykładał w Stanfordzie, Teksasie (Austin), Oksfordzie, Kopenhadze i Trieście, Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. W latach 1993-2012 kierował katedrą astrofizyki na Uniwersytecie w Göteborgu. Publikował w paryskiej "Kulturze" Jerzego Giedroycia, w "Świecie Nauki", "Uranii", "Delcie", "Scientific American", "American Journal of Physics", w szwedzkim "Forskning och Framsteg", a także "Odrze" i "Tygodniku Powszechnym"Spotkanie 587 z Józefem Lubaczem

25 maja 2018

Kogo, po co i jak kształcić?

prowadził: Jan Burdukiewicz.


Józef Lubacz - profesor nauk techicznych, większość swojej działalności naukowej i inżynierskiej poświęcił różnymi aspektami teleinformatyki. Pełnił szereg funkcji kierowniczych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej: był jego dziekanem, przez wiele lat kierował Zakładem Teleinformatyki i Telekomutacji, był dyrektorem Instytutu Telekomunikacji. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2010-2013 przewodniczył Radzie. Od kilkunastu lat, poza teleinformatyką, zajmuje się też problematyką społeczeństwa informacyjnego i zagadnieniami filozoficznymi. Od 2015 r. przewodniczy Radzie Programowej Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej, powołanego w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.Spotkanie 588 z Elżbietą Mączyńską

15 czerwca 2018

Przesilenie cywilizacyjne i gospodarka prokrastynacyjna - trendy globalne

prowadziła: Bożena Klimczak.


Elżbieta Mączyńska - profesor nauk ekonomicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005 r.), wieloletni kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus", członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Specjalista z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego; autorka, współautorka i redaktor ok. 150 publikacji, m.in.: "Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody", "Ile jest warta nieruchomość", "Zagrożenie upadłością", "Bankructwa przedsiębiorstw", "Społeczna gospodarka rynkowa", "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej". Członek Komitetu Redakcyjnego "Ekonomisty", czasopisma wydawanego przez PTE i KNE PAN oraz członek Rady Redakcyjnej "Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie", wydawanego przez KNOP SGH.>>> Pełna lista spotkań