Andrzej Kisielewicz
DYDAKTYKA
KONSULTACJE   pokój nr 509 IM:
poniedziałek     16:00-17:00  
środa                 12:00-13:00  
rysunek

Zasady krytycznego myślenia - semestr letni 2018

wykład: poniedziałek 12:15-14:00, sala EM
ćwiczenia:  poniedziałek 14:15-16:00, sala EM


Logika i argumentacja (Praktyczny kurs krytycznego myślenia), Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2017.
(Wprowadzenie, spis treści, Literatura)

Materiały: Zagadki i zadania , Zagadki2 , Fragment Dialogów Lema do analizy

Back to my main page...