Andrzej Kisielewicz
DYDAKTYKA
KONSULTACJE   pokój nr 509 IM:
poniedziałek     16:00-17:00  
środa                 12:00-13:00  
rysunek

Zasady krytycznego myślenia - semestr letni 2018

wykład: poniedziałek 12:15-14:00, sala EM
ćwiczenia:  poniedziałek 14:15-16:00, sala EM


Logika i argumentacja (Praktyczny kurs krytycznego myślenia), Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2017.
(Wprowadzenie, spis treści, Literatura)

Materiały: Zagadki i zadania , Zagadki2 , Fragment Dialogów Lema do analizy , Przykład Analizy Dialogów Lema , Wykład cz.1, Wykład cz.2, Wykład cz.3 (metoda logicznej analizy tekstu w języku naturalnym), Wykład cz.4

EGZAMIN POPRAWKOWY odbędzie się w poniedziałek dnia 10 września godz 12:00 w sali WS Instytutu Matematycznego. (Przypominam, że wymogiem na zaliczenie tego egzaminu jest pełna znajomość materiału z wykładu zawartego na slajdach)

WYNIKI Z EGZAMINU POPRAWKOWEGO w piątek dnia 14 września około godz 12:00 będę obecny w swoim pokoju 509 w Instytucie Matematycznym. Mniej więcej w tym czasie powinny być dostepne wyniki egzaminu i prace do wglądu. Dokładna informacja będzie na drzwiach pokoju.

Back to my main page...