Krzysztof Omiljanowski

Mathematical Institute
University of Wroclaw
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw, Poland
$ \def\RR{{\text{I}\!\text{R}}} \def\NN{{\text{I}\!\text{N}}} \def\CC{{\cal C}} \def\QQ{{\text{Q}\!\!\!\scriptsize^|\:\:}} \def\dint{\mathop{\int\!\!\int}} \def\tint{\mathop{\int\!\!\int\!\!\int}} \def\rot{\hbox{rot\hskip2truept }} \def\div{\hbox{div\hskip2truept }} \def\grad{\hbox{grad\hskip2truept }} $
CO SIĘ WYPRAWIA
NA MATEMATYCE

 

Jak uruchomić?

MAPLE w pracowni:
w Linuxie, w środowisku graficznym
otwieramy terminal i wpisujemy
'xmaple10' albo 'xmaple' albo 'maple15';
zacznij z plikiem   reklama1.mws

Rolling stones

e-mail: krzysztof.omiljanowski@math.uni.wroc.pl

tel. (048)(71)-3757424

KONSULTACJE
wtorek, 14 - 15, s.313,
piątek 11 - 12, s.313
i w każdym, uzgodnionym e-mailem terminie
np. zdalnie na Teamsach, wieczorami (po 18)
z a p r a s z a m


 

ZAJĘCIA