Krzysztof Omiljanowski

Mathematical Institute
University of Wroclaw
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw, Poland
CO SIĘ WYPRAWIA
NA MATEMATYCE

 

 
   Najkrórtsza recenzja
   
 

Jak uruchomić?

MAPLE w pracowni:
w Linuxie, w środowisku graficznym
otwieramy terminal i wpisujemy
'xmaple10' albo 'xmaple' albo 'maple15';
zacznij z plikiem   reklama1.mws

Rolling stones

e-mail: krzysztof.omiljanowski@math.uni.wroc.pl

tel. (048)(71)-3757-472

KONSULTACJE
???: ??-?? , s. 714
???: ??-?? , s. 714
lub w każdym innym, uzgodnionym terminie
z a p r a s z a m


 

ZAJĘCIA