Plot(ki) w 3d
(jak to możliwe, że komputer wyświetla wykresy funkcji dwóch zmiennych)

'Ortografia':

  W programie GNUPLOT piszemy:

  > splot x*y
  > splot [-2:2] x*y
  > splot [-2:2] [-3:3] sin(x)*y
  > splot [-2:2] [-3:3] [3:5] sin(x)*y**2

  W programie EULER MATH TOOLBOX piszemy:

  > plot3d("x*y");
  > plot3d("sin(x)*y",a=0, b=1, c=0, d=1, wire=1, user=1);
  > plot3d("sin(x)*y^2",a=0, b=1, c=0, d=1, contour=1, user=1);

  W programie MAPLE piszemy:

  > smartplot3d( x*y );
  > plot3d( sin(u)*v, u=-1..1, v=-1.5..1.5, scaling=constrained );
  > plot3d( sin(x)*y^2, x=-1..1, y=-1..1, scaling=constrained, axes=box, style=patchnogrid);

  On-line na stonie WolframAlpha piszemy:

  > plot x *y, x=-1..1, y=-2..2
  > plot sin(u)*v, u=-1..1, v=-1.5..1.5
  > plot sin(x)*y^2, x=-1..1, y=-1..1

 


 

Jak to możliwe, że komputer wyświetla wykresy funkcji dwóch zmiennych, z = F (x, y) ???

Wystarczy, że:

- komputer wyświetli JEDEN punkt wykresu, czyli dla zadanych x, y wyświetli punkt (x, y, F (x, y) ),
    (to kwestia... algebry liniowej: rzut z R 3 na R 2 )

- kilkadziesiąt punktów będzie udawać linię,
    np. linia  (x, 2, F (x, 2) ), gdzie | x | < 3, narysowana 'nad' odcinkiem:   (x, 2, 0), gdzie |x| < 3,

- kilkanaście takich linii będzie udawać wykres funkcji
    np. linie  (x, m, F (x, m) ), gdzie | x | < 3,   dla m = -3,-2,-1,0,1,2,3,
    i linie  (n, y, F (n, y) ), gdzie | y | < 3,   dla n = -3,-2,-1,0,1,2,3.

Reszta, to sprawa szybkości komputera.