Par-wykresownik (dla ubogich)
x(t) =
y(t) =
<t<  #t    
<x<,   <y<   
nie zapomnij
czas        zoom

Co jest co?


'Kolorowe' krzywe są zadane parametrycznie dla   0 t 1.
Znajdź formuły je opisujące

Które są które???

  xt = cos 2 t,   yt = sin 2 t
  xt = cos 2 t2,   yt = sin 2 t2
  xt = cos2 2 t,   yt = sin2 2 t
  xt = sin3 2 t,   yt = cos3 2 t
  xt = cos 2 t,   yt = cos2 2 t
  xt = sin2 2 t,   yt = sin 2 t
  xt = cos2 2 t,   yt = sin 2 t
  xt = cos 2 t,   yt = cos 2 t