I toczy się, toczy
      koło po kole
i X wykreśla
      kardioidę na stole.

 

Dlaczego zaznaczone kąty są równe?


 

Dlaczego punkty X, A są symetrycznie położone względem prostej s ?