Egzamin poprawkowy z Analizy portfelowej
odbędzie się w czwartek 20.02.2014 r.
Test będzie o godzinie 11.15, natomiast zadania o godz, 12.00.
Numer sali będzie podany na drzwiach mojego pokoju.
Wiesław Krakowiak