k1 k2 pop zal e1 e2
247907 Tomasz Antonik 4 6 7

17 9
4


47 19 8 17 3 2
233124 Szymon Dzierzak 19 10 18
20

875 24
18 3,5 4,5
258365 Michal Jagielski 20 12 19 11 19 21 22 20 18


162 28
30 5 5
258311 Patryk Kajdas 20 15 19 14 19 27 19 18 19


170 30 30
5 5
258319 Piotr Nalewaja
15
8

12 1954 25 24
4 5
258425 Natalia Omyla 10


10 22
248039 Filip Pacanowski
7
11

16 1650 13 27
3,5 4,5
248055 Sylwia Robak 8 7 6
10

1041 2 9 16 3 2
258323 Artur Rosa 13 13
10 18

19 13


86 23 30
4,5 4
258394 Pawel Rzepecki 16 9 20 5
20

70 31
22 4,5 3,5
245527 Jakub Sikorski0 16 20
3

248106 Teresa Zysko
3

3

248062 Grzegorz Sadowski 4 3
5 2 15 8 5 4


46 7 11 16 3 2

Roman Kazmirchuk 18 15 19 16

19
8


95 23
29 4,5 5zalek32


3 1640


3,5 2046


4 2352


4,5 2658


5 29


zalicz, popr. 01.06.2013, Inst. Mat. Pok 714, godz 10.00
Ekz 15.06.2013 Inst Mat. Sala EM godz 10.00
poprawka ekz 17.09.2013, Inst. Mat. Pok 714, godz 10.00