Krzysztof Makaro

Instytut Matematyczny

Dla studentów

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego

Skrypt Pani Małgorzaty Kołaczkowskiej

Informacje do zajęć

Listy zadań:

Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4

Tabelka chmod

O mnie

Ukończyłem studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem dr hab. Macieja Paluszyńskiego. Jest dostępna poniżej, wraz z programem, który był główną częścią tej pracy ("Wykorzystanie efektu Dopplera do sterowania komputerem przy pomocy gestów").

Praca mgr (pdf) Aplikacja w Pythonie

Galeria

Pieniny


Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie są moją własnością.


Można mnie znaleźć

Administratorzy sieci komputerowej pokój 402