Prof. dr hab.
Andrzej Krzywicki
Profesor nadzwyczajny, emerytowany

Pokój w IM 406, tel. 3204-413.
E-mail: krzywick@math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1957, Uniwersytet Wrocławski.
Habilitacja: 1967, Uniwersytet Wrocławski.
Tytuł profesora: 1991.

Zainteresowania naukowe:
analiza.

Ważniejsze publikacje w latach 1995-2000:
  1. Durczewski, K., Krzywicki, A. (1998) "Enhanced thermo-electric power and cooling ability near the Anderson transition", Physical Rev. B vol. 58, N. 16, 10302-10306.
  2. Krzywicki, A., Nadzieja, T. (2000) "Steady states for a model of interacting particles", Appl. Math. Lett. 13, 113-117.
  3. Biler, P., Krzywicki, A., Nadzieja, T. (1998) "Self-interaction of Brownian particles coupled with thermodynamic processes", Reports on Math. Phys. 42, 359-372.
  4. Krzywicki, A., Nadzieja, T. (2000) "Nonlocal elliptic problems", Banach Center Publications, vol. 52, 147-152.