Uniwersytet Wroc³awski EN PL
 

Pawe³ Lorek


Office 515
Mathematical Institute
University of Wroc³aw
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroc³aw, Poland
 
email: email tel. +48 71 375 7454
Pawel Lorek

(In polish): Konsultacje (pokoj 515) w roku 2017/2018 sem letni:
  • czwartki: 10:15 -- 12:00


Na skroty:  

    Algorytmy Statystyki Praktycznej - lab., 2017/2018 sem II
 
    Rachunek Prawdopodobienstwa - cw., 2017/2018 sem II
 


  Last modification: 21.08.2018