Uniwersytet Wroc³awski EN PL
 

Pawe³ Lorek


Office 515
Mathematical Institute
University of Wroc³aw
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroc³aw, Poland
 
email: email tel. +48 71 375 7454
Pawel Lorek

(In polish): Konsultacje (pokoj 515) w roku 2016/2017 sem II:
  • TBA


Na skroty:  

    Przetwarzanie i analiza obrazow 2017
 
    Prawdopodobienstwo 2017
 


  Last modification: 13.06.2017