Uniwersytet Wroc³awski EN PL
 

Pawe³ Lorek


Office 515
Mathematical Institute
University of Wroc³aw
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroc³aw, Poland
 
email: email tel. +48 71 375 7454
Pawel Lorek

(In polish): Konsultacje (pokoj 515) w roku 2019/2020 sem II:
  • Wtorki: 10:00--12:00

 
    Prace dyplomowe, "Instrukcja obslugi"
 
 

Na skroty:  

    Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo, 2019/2020 sem I
 
    Zespolowy projekt specjalnosciowy, 2019/2020 sem. I
 


  Last modification: 17.01.2020