Uniwersytet Wroc³awski EN PL
 29.06.2020, EGZAMIN (godz. 16:00):
  • Egzamin dostepny jest pod adresem: profitest.pl/s/34453/7f7vuS3w
  • Czas trwania (po rozpoczeciu): max. 60 min
  • Egzamin nalezy skonczyc przed godzina 17:15
18.03.2020: Kurs jest dostepny na instytutowej platformie Moodle
 

  Last modification: 05.01.2022