Uniwersytet Wroc³awski EN PL
 Zajecia: Wyklad czw: 16--18 603, lab: czw. 18--20 417/411


Do zajec przewidziane sa laboratoria, gdzie bedziemy programowac w C++ (zalecana podstawowa znajomosc)

Kilka obrazkow

EGZAMIN 27.06.2017, godz. 10. (Rozmowa o projektach/programach)


Projekty:


Skala ocen:

[0, 10): 2.0
[10, 12): 3.0
[12,14): 3.5
[14,16): 4.0
[16,18): 4.5
[18,+oo): 5.0


Pliki:

Listy:

link

  Last modification: 05.01.2022