Uniwersytet Wroc³awski EN PL
 

Pawe³ Lorek


Office 515
Mathematical Institute
University of Wroc³aw
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroc³aw, Poland
 
email: email tel. +48 71 375 7454
Pawel Lorek

Office hours (room 515), 2021/2022 sem II:
  • Wednesdays: 14:00 -- 16:00

 
    Prace dyplomowe, "Instrukcja obslugi"
 
 

Shortcuts:  

2019/2020 sem II:
 
2019/2020 sem I:
 
    Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo, 2019/2020 sem I
 
    Zespolowy projekt specjalnosciowy, 2019/2020 sem. I
 


  Last modification: 05.01.2022