Uniwersytet Wroc³awski EN PL
 

Pawe³ Lorek


Office 515
Mathematical Institute
University of Wroc³aw
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroc³aw, Poland
 
email: email tel. +48 71 375 7454
Pawel Lorek

(In polish): Konsultacje (pokoj 515) w roku 2017/2018 sem I:
  • Wtorki, 11:15 -- 13:00


Na skroty:  

    Symulacje i algorytmiczne zastosowania lancuchow Markowa, 2017/2018 sem I
 
    Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo (lab), 2017/2018 sem I
 


  Last modification: 30.11.2017