Uniwersytet Wroc³awski EN PL
 
(in polish only)


Zajecia: Srody, 8:00 - 10:00:

19.11.2010: MACIERZ PRZEJSCIA : Kilka zadan z listy 5 dot. macierzy przejscia (pdf).

Kolokwia beda do wgladu (i/lub ewentualnego odebrania): sroda 26.01.11, 11:00-12:00, pok. 515
Bede tez w czwartek podczas wykladu. Moge dokonac wpisu w sr lub czw.

KOL nr 1: do wgladu (i/lub ewentualnego odebrania): sroda 15.12.10, 11:00-12:00, pok. 515.


Uwagi do K6: Jesli macierz A jest podobna do B, tj. istnieje taka odwracalna P, ze B=P-1AP, to nie oznacza, ze macierz A jest diagonalna, ani, ze jest diagonalizowalna. Pokazanie, ze det(A)=det(B) nie implikuje rownosci wartosci wlasnych.


ZASADY:
Punkty:
  • 10 kartkowek, kazda po maksymalnie 4 pkt (2 pkt za zad)
  • 2 kolokwia, kazde po maksymalnie 30 pkt (test: 10 pkt, zadania otwarte 20 pkt)
  • Aktywnosc: maksymalnie 15 pkt (ile za zad: uscislone bedzie pod koniec semestru)
By miec zaliczenie, trzeba uzyskac przynajmniej 40 punktow nie liczac aktywnosci.

Ocena:

[40,60) 3.0
[60,70) 3.5
[70,80) 4.0
[80,90) 4.5
[90,+oo) 5.0

  Last modification: 05.01.2022