Uniwersytet Wroc³awski EN PL
  wq

Zaliczenie: na podstawie dwoch projektow.
Wykonanie projektu: Symulacja odpowiednich procesow (preferowany: MATLAB, akceptowane: R, C++ lub inne po konsultacji) oraz napisanie RAPORTU! (.pdf )
Za kazdy raport mozna dostac do 10 punktow.

PROJEKT 1: Do wyboru:
DEADLINE: TBA
PROJEKT 2: Do wyboru: Jeden z projektow 3,4,5,6 ze skryptu prof. T. Rolskiego (http://www.math.uni.wroc.pl/~rolski/Zajecia/sym.pdf)
  • Projekt 3 "ALOHA"
  • Projekt 4 "Produkty"
  • Projekt 5 "Dwa procesory"
  • Projekt 6 "Bank"
DEADLINE: TBA


Skala ocen:
[0-10)   2.0
[10-13)   3.0
[13-14)   3.5
[14-15)   4.0
[15-17)   4.5
[17-+oo)   5.0