Algebra liniowa 1

Godziny zajęć
Wykłady - w ¶rody 12.15 - 14.00 sala EM oraz w pi±tki 12.15-13.00 sala W¦
Ćwiczenia - w czwartki 10.15 - 12.00 sala HS
Konwersatoria - w pi±tki 13.15 - 14.00 sala W¦


program wykładu i warunki zaliczenia
Skrypt nr 1 do wykładu
Skrypt nr 2 do wykładu
lista 1 -- 22.2.2018
lista 2 -- 1.3.2018
lista 3 -- 8.3.2018
lista 4 -- 15.3.2018
lista 5 -- 22.3.2018
Kolokwium nr 1 -- 29.3.2018
lista 6 -- 5.4.2018
lista 7 -- 12.4.2018
lista 8 -- 19.4.2018
lista 9 -- 26.4.2018
lista 10 -- 10.5.2018
Kolokwium 2 -- 14.05.2018
lista 11 -- 24.5.2018
lista 12 -- 7.6.2018
lista 13 -- 14.6.2018

Egzamin 21.06
Egzmin poprawkowy 4.09 godzina 9.00
Ćwiczeniowcy
Grupa 1 -- Mariusz Grech
Grupa 2 -- Daniel Hoffmann
Grupa 3 -- Roman Wencel
Grupa 4 -- Jan Kraszewski

Dydaktyka
strona główna