Algebra liniowa 2

Godziny zajęć
Wykłady - w czwartki 14.30 - 17.05 sala HS
Ćwiczenia - w środy 8.15 - 10.00 sala HS
Konwersatoria - w czwartki 17.15 - 18.00 sala HS


program wykładu i warunki zaliczenia
Skrypt nr 1 do wykładu
Skrypt nr 2 do wykładu
lista 1 -- 1.3.2017
lista 2 -- 8.3.2017
lista 3 -- 15.3.2017
lista 4 -- 22.3.2017
lista 5 -- 29.3.2017
5.4.2017 Kolokwium nr 1
lista 6 -- 12.4.2017
lista 7 -- 26.4.2017
lista 8 -- 10.5.2017
lista 9 -- 17.5.2017
lista 10 -- 24.5.2017
25.5.2017 Kolokwium nr 1 (godzina 14.30) lista 11 -- 31.5.2017
lista 12 -- 7.6.2017
lista 13 -- 14.6.2017
30.06.2017 Egzamin (godzina 9.00)
1.9.2017 Egzamin poprawkowy
(godzina 9.00)
Ćwiczeniowcy
Grupa 1 -- Mariusz Grech
Grupa 2 -- Tomasz Elsner
Grupa 3 -- Sebastian Sydor

Dydaktyka
strona główna