Algebra liniowa 2

Godziny zajęć
Wykłady - w poniedziałki 12.15 - 14.00 sala WS oraz w środy 14.15-15.00 sala A
Ćwiczenia - w czwartki 10.15 - 12.00 sala B
Konwersatoria - w środy 15.15 - 16.00 sala A


program wykładu i warunki zaliczenia
Skrypt nr 1 do wykładu
Skrypt nr 2 do wykładu
lista 1 -- 4.10.2018
lista 2 -- 11.10.2018
lista 3 -- 18.10.2018
lista 4 -- 25.10.2018

Egzamin 7.02.2019
Egzmin poprawkowy 19.02.2019
Ćwiczeniowcy
Grupa 1 -- Mariusz Grech
Grupa 2 -- Katarzyna Dymara

Dydaktyka
strona główna