Teoria grup

Grupy rzędów 33-40 --- praca polega na podaniu pełnego opisu ( wraz z elementarnymi dowodami wszystkich grup o podanych rzędach)
Grupa rzędu 32 --- praca polega na podaniu zrozumiałego uzasadnienia do opisu wszystkich grup rzędu 32.
Rzędy dopuszczające małą ilość grup nieprzemiennych --- dla niektórych rzędów (np. 1,2,3,4,5,7,9, ...) nie istnieją liczby nieprzemienne, dla innych (np. 6,10,14,22,26, ...) jedynymi grupami nieprzemiennymi są grupy dichedralne. Praca polega na podaniu możliwie dużej liczby rzędów o podobnych własnościach.