Pewne aspekty kolorowania online grafów Kaily grupy Zn


W pracy gramy w kolorowanie grafu Kaily grupy Zn. Mamy do dyspozycji k kolorów. Jeden z graczy podaje wierzchołek a drugi jego kolor inny ni ż mają sąsiedzi. Pierwszy wygrywa gdy pokolorowane zostana wszystkie wieżchołki, drógi, gdy nie jest wstanie wykonać ruchu. Celem pracy jest odpowiedzenie, dla danych n i k, na pytanie: który z graczy na strategię wygrywającą. Wszystkie nietrywialne wyniki są mile widziane.