Tematy prac magisterskich
dotyczących kolorowania grafów
Kilka tematów dotyczących kolorowania wierzchołków grafów innego niż zwyczajowo przyjęte (jest kilka możliwości).
Prace będą polegały do policzenia liczby kolorów potrzebnych do pokolorowania niektórych rodzin grafów.


Tematy nie powinny przysporzyć trudności studentom dowolnej sekcji.


teksty źródłowe to podręczniki z teorii grafów


Tematy prac magisterskich
dydaktyka
strona główna