Pewne grafy planernePraca polega na znalezieniu pewnych rodzin grafów planarnych takich jak: grafów samodopełniających, z dopełnieniem planarnym, itp.

teksty źródłowe to podręczniki z teorii grafów


Tematy prac magisterskich
dydaktyka
strona glówna