Tematy prac magisterskich o grupach prymitywnych

Proponowane tematy to:
Rzędy grup prymitywnych
Stopnie grup prymitywnych
Grupy prymitywne niskich rzędów
Pierwszy temat ma na celu opisanie jak największej klasy zarówno rzędów, w jakich występują grupy prymitywne jak i rzędów, w jakich nie występują.

W drugim temacie podobnie tylko dla stopni.

Trzeci temat polega na znalezieniu małych grup prymitywnych (do pewnego rzędu lub stopnia)
Każdy temat może być traktowany oddzielnie, jak również można zlączyć dwa lub wszystkie dla dwu lub jednej osoby.
Teksty źródłowe są w języku angielskim
Tematy prac magisterskich
dydaktyka
strona główna