Twierdzenia Ramseja

Praca magisterska jest przeglądowa i polega na znalezieniu w literaturze jak najwięcej twierdzeń typu typu Ramseja. Klasyczne jest dla grafów ale jest wiele uogulnień.