mgr
Małgorzata Mikołajczyk
starszy wykładowca
kierownik
Pracowni Dydaktyki i Popularyzacji Matematyki


pokój w IM 717, tel. 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. domowy: 71 3361085

Zainteresowania naukowe:
dydaktyka matematyki, topologia ogólna, historia matematyki, matematyka rekreacyjna

 
Zajęcia zdalne 2019/2020
Publikacje
Imprezy popularnonaukowe
Magazyn Miłośników Matematyki
Seminarium dla nauczycieli I3
Studium Podyplomowe NMNM
Wrocławski Portal Matematyczny