Dydaktyka matematyki

 1. M. Mikołajczyk, Lista umiejętności - inne spojrzenie na program nauczania matematyki, Matematyka 3/92, (172-180).
 2. M. Mikołajczyk, Zagrajmy w domino, NIM 3 (1992), (17).
 3. M. Mikołajczyk, Kiedy będziemy mieli 100 lat, NIM 4 (1992), (31).
 4. M. Mikołajczyk, nauczyciel czy Nauczyciel? Kogo kształcimy?, MSN 12 (1994), (2-12).
 5. M. Mikołajczyk, Czy znasz rzymski zapis liczb?, Matematyka 2/94, (87-91).
 6. M. Mikołajczyk, Dziś matmy nie było, Matematyka 6/94, (348-349).
 7. M. Mikołajczyk, Matematyczne kształcenie nauczycieli matematyki, w “Przygotowanie studentów do twórczego nauczania matematyki” (red.A. Wojciechowska, K. Ciekotowa), Wrocław (1994), (69-84).
 8. M. Mikołajczyk, Kalkulatory graficzne na matematycznych studiach nauczycielskich, w “Przygotowanie studentów do twórczego nauczania matematyki” (red.A. Wojciechowska, K. Ciekotowa), Wrocław (1994), (114-121).
 9. M. Mikołajczyk, A. Wojciechowska, Obozy studenckie jako forma przygotowania studentów do pracy z młodzieżą, w “Przygotowanie studentów do twórczego nauczania matematyki” (red.A. Wojciechowska, K. Ciekotowa), Wrocław (1994), (121-126).
 10. M. Mikołajczyk, Koncepcja pracowni dydaktyki, w “Przygotowanie studentów do twórczego nauczania matematyki” (red.A. Wojciechowska, K Ciekotowa), Wrocław (1994), (126-130).
 11. M.M., W poszukiwaniu korzeni..., Matematyka 5/95, (280).
 12. M. Mikołajczyk, Z Talesem na wycieczkę, czyli 22 sposoby mierzenia wysokości drzewa wg mistrza z Miletu, Matematyka 6/95, (335-342).
 13. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Sztuka ciosania, MSN 16 (1996), (8-17).
 14. M. Mikołajczyk, Postscriptum, Matematyka 2/96, (90-92).
 15. M. Mikołajczyk, When will we be 100 years old?, Mathematics in School March 1996, (40).
 16. M. Mikołajczyk, Liczby Katalana, MSN 17(1996), (6-15).
 17. M. Mikołajczyk, Maksymalizacja pola trójkąta przy stałym obwodzie, Matematyka 4/96, (205-211)
 18. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Igrzyska sportowe na matematyce, Matematyka 5/96, (297-300).
 19. M. Mikołajczyk, There was no maths today; a drama in 2 scenes, Mathematics in School, November 1996, (46-47).
 20. M. Mikołajczyk, Pożółkłe kartki kalendarza cz. I, Matematyka 1/97, (7-17).
 21. M. Mikołajczyk, Zadanie z detonatorem..., Matematyka 2/97, (78-80).
 22. M. Mikołajczyk, Pożółkłe kartki kalendarza cz. II, Matematyka 3/97, (134-143).
 23. M. Mikołajczyk, Błędy ucznia – sprzymierzeńcem nauczyciela, Matematyka 6/98 (343-352).
 24. M. Mikołajczyk, M. Paszyńska Andrzejki matematyczne, Matematyka 6/99 (wkładka).
 25. M. Mikołajczyk, Metoda projektu, Matematyka 1/02 wkł. (9-10).
 26. B. Borodaj, M. Mikołajczyk, Ten zegar stary, Matematyka 1/02 wkł. (11-12).
 27. red. M. Mikołajczyk, Udane projekty dla gimnazjum nie tylko z matematyki, Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2002.

Materiały konferencyjne

 1. M. Mikolajczyk, K. Omiljanowski, Olympic Games with Your Graphics Calculator, w ICME 8 Sevilla 1996, Short Presentations, (6).
 2. M. Mikolajczyk, Christmas trees, w ICME 8 Sevilla 1996, Short Presentations, (7).
 3. M. Mikołajczyk, Teaching resources – common denominator for theory and practice, w Proceedings of the CIEAEM 50, Neuchâtel-Suisse 1998, (417-420).

Podręczniki

 1. red. M. Mikołajczyk, Teoria grafów, w Zeszyty Koła Naukowego Matematyków Studentów Sekcji Nauczycielskiej, TORUS, Wrocław 1996, (s.111).

ibid. M. Mikołajczyk, Podstawowe pojęcia, (1-12);

ibid. A. Domaradzki, M. Mikołajczyk, Wielościany i wzór Eulera, (13-19);

ibid. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Heurystyka, (33-38);

ibid. M. Mikołajczyk, Odległości w grafie, (69-72);

ibid. M. Mikołajczyk, Liczby Catalana, (83-94);

ibid. M. Mikołajczyk, Skreślanka Chennona, (95-102).

Popularyzacja matematyki

 1. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Wędrówki, Delta 11/92, (10-15).
 2. M. Mikołajczyk, K. Omiljanowski, Obalanie twierdzenia Pitagorasa, Delta 1/94, (8-12).
 3. red. M. Mikołajczyk, Z czego śmieją się matematycy. Antologia humoru guasimatematycznego., TORUS, Wrocław 1996, (s. 48).
 4. M. Mikołajczyk, Pożółkłe kartki kalendarza, Geografia w szkole 1/98, (4-19)
 5. red. M. Mikołajczyk, Ksiuty matematyczne, SIGMA, Wrocław 2000, (s. 54).
 6. M. Mikołajczyk, A. Morawiec, Mały ilustrowany słownik terminów matematycznych, Matematyka 1/2000, (59).
 1. red. M. Mikołajczyk, Pracownicy IM UWr w anegdocie i karykaturze, Zeszyty Naukowe Koła Matematyków Specjalności Nauczycielskiej, Sigma Wrocław 2000, (s. 24)
 2. M. Mikołajczyk, Gry w skreślanki, Magazyn Miłośników Matematyki nr 2/03 (6-13).
 3. M. Mikołajczyk, Osiołek na pastwisku, Magazyn Miłośników Matematyki nr 3/03 (11-12).
 4. M. Mikołajczyk, O podawaniu rąk, Magazyn Miłośników Matematyki nr 4/03 (15-17).
 5. M. Mikołajczyk, L. Stawikowski, Kolorowe grafy, Magazyn Miłośników Matematyki nr 4/03 (18-20).
 6. MM, MŚ, Pierwszy gigant, Magazyn Miłośników Matematyki nr 1/04 (26-27).
 7. M. Mikołajczyk, Geometria nożyczek, Magazyn Miłośników Matematyki nr 2/04 (?-?).
 8. M. M., M.Ś., Wyp jmy za zdrowie p , Magazyn Miłośników Matematyki nr 2/04 (?-?)
 9. Recenzje

 10. M. Mikołajczyk, Niebo, powietrze, słonie, małe bóstwa, skrzydła, zbawcy, ognie = 10!, recenzja książki "Dzieje liczby" George'a Ifraha, Matematyka 4/92, (249-250).
 11. M. Mikołajczyk, Martin Gardner i jego zagadki, recenzja książki “Moje najlepsze zagadki matematyczne i logiczne” Martina Gardnera, Matematyka 4/98, (246).
 12. Tłumaczenia

 13. Bronislav Čabrić, Milivoje Filipović, O trójkątach i trysekcji, Matematyka 5/97, (273-274).

Dokumenty i opracowania

 1. Obudowa minimum programowego z matematyki środkami dydaktycznymi, na zlecenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, 1993.
 2. Informator akademicki dla kandydatów na studia w IM UWr. 1997, z Bogusławem Hajdukiem i Bogdanem Mincerem, na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 1997.
 3. Informator akademicki dla kandydatów na studia w IM UWr. 1998, na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 1998.
 4. Informator akademicki kandydatów na studia w IM UWr. -grupa zamiejscowa w Kłodzku, 1998, na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 1998.
 5. Informator akademicki dla kandydatów na studia w IM UWr. 1999, na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 1999.
 6. Informator akademicki dla kandydatów na studia w IM UWr. 2000, na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 2000.
 7. Numer specjalny miesięcznika ABACUS (TARED 2001) na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 2001.
 8. Standardy obudowy medialnej przedmiotu matematyka z uwzględnieniem dokumentu Podstawy Programowe Obowiązkowych Przedmiotów Ogólnokształcących, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych MEN, 1997.
 9. M. Mikołajczyk, Style nauczania matematyki, raport z realizacji projektu wewnętrznego 2150/W/IM/97, preprint (s. 60).
 10. Standardy obudowy medialnej wszystkich etapów edukacji matematycznej z uwzględnieniem dokumentu “Podstawy Programowe”, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych MEN, 1998, (s. 67), 1999 (s. 54).
 11. M. Mikołajczyk, EUREKA. Program nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999, (s. 120).
 12. M. Mikołajczyk, M. Zakrzewski, EUREKA. Program nauczania matematyki w gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999, (s. 123).
 13. Projekt pakietu WIELOŚCIANY do przedmiotu matematyka, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych MEN, VII 1999, (s. 21).
 14. Projekt realizacji studiów podyplomowych Edukacji Matematycznej z Elementami Technologii Informacyjnej, na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 1999.
 15. Projekt realizacji studiów podyplomowych Edukacji Matematycznej z Elementami Technologii Informacyjnej, na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 2000.
 16. Projekt realizacji seminarium dla nauczycieli I3 - Inspiracja-Indywidualizacja-Interdyscyplinarność, na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 1999.
 17. Programy nauczania przedmiotów bloku pedagogicznego na studiach matematycznych. na zlecenie Dyrekcji IM UWr, 1999.

Pomoce naukowe do matematyki

1. M. Mikołajczyk, Pola figur płaskich, OBRPNiSS, Warszawa (1994).

2. M. Mikołajczyk, Figury geometryczne, OBRPNiSS, Warszawa (1994).

3. M. Mikołajczyk, Ślimak arytmetyczny, OBRPNiSS, Warszawa (1995).

4. M. Mikołajczyk, Ułamkowy labirynt, OBRPNiSS, Warszawa (1995).