Maciej KucharskiInstytut Matematyczny
Uniwersytet Wrocławski
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
pokój 107
email: mkuchar@math.uni.wroc.pl