Semestr wiosenny 2016/17

Konsultacje:
wt.,śr. 13:15-14:00, pokój 904
Wykład:
wt. 14:15-16:00, s. 605,
Laboratorium:
wt. 16:15-18:00, s. 410


Wyniki:
(Sorry za opóźnienie.)

Indeks: Wspólnie z: Platforma: Temat: Uwagi: Wykł: Zal:
200098 - Matlab Wykrywanie krawędzi, odszumianie W skrypcie odszumiania nie ma transformaty falkowej. Wyliczane są tylko kolejne rozmycie i różnica. To nie jest algorytm a trous 5,0 5,0
248110 - Python Metryki w obrazach, wyszukiwanie podobnych Zabawne 5,0 5,0
264203 265939 Matlab Wykrywanie krawędzi Algorytm jest troszkę inny. Ale krawędzie są 5,0 5,0
264266 272955 Python Rozpoznawanie odcisków palców Bardzo ładne wyniki, ale sam program niedostatecznie skomentowany. Żargon inżynierski taki, że prowadzący wymięka 5,0 5,0
265379 - Matlab Wykrywanie krawędzi Nie ma transformaty falkowej, tylko goły algorytm Canny'ego. Poza tym skrypt się wysypuje 5,0 5,0
265939 264203 p. 264203 5,0 5,0
265992 - Matlab Wykrywanie krawędzi Pięknie, ale wydaje mi się, że krawędzie należałoby pocienić 5,0 5,0
271900 - Python Wykrywanie krawędzi Skrypt zgłasza dzielenie przez 0 przy wykrywaniu kierunków. Ale jakiś obraz powstaje, chociaż taki sobie 5,0 5,0
272549 - Matlab Wykrywanie krawędzi Krawędzie na niższych poziomach są bardzo dziwne 5,0 5,0
272955 264266 p. 264266 5,0 5,0
280180 281623 Matlab Wykrywanie krawędzi Działa OK, ale jest tylko jeden poziom transformaty falkowej 5,0 5,0
281623 280180 p. 280180 5,0 5,0

Wpisy można uzyskać poprzez położenie mi indeksu na półce na portierni.Projekt na zaliczenie:

Projekt powinien mieć postać procedury w Matlabie, która zaimplementuje jeden z algorytmów do wyboru. Procedura powinna być sprawdzona, i działająca. Powinna zawierać wystarczającą ilość komentarzy, tak, aby nawet prowadzący zorientował się, jak z niej korzystać. Tak jak było powiedziane na zajęciach, jeżeli ktoś bardzo chce, może projekt zrobić używając innych narzędzi niż matlab (np. Python :-)). Także i w tym przypadku projekt powinien być objaśniony komentarzami w sposób wystarczający prowadzącemu do poradzenia sobie. Ew. dalsze pytania proszę kierować do prowadzącego, mailowo. Projekt proszę przesłać prowadzącemu mailowo. Projekty można robić w grupach maksymalnie 2 osobowych, a prace proszę wyraźnie podpisać.

Termin przesyłania projektów: 26.06.2017
Pliki danych, z których będziemy korzystać: