TI w nauczaniu matematyki

Tutaj instrukcja do (prawie) naszego Casia.

Zadania do treningu (Chyba dosyć jest jednak? Dopisałem trzy bardzo fajne (polecam!) zadanka na iterację, a z funkcji powinni Państwo umieć przynajmniej 12-16 i 19. Gdyby było mało, proszę pisać - dołożę!)

Na zajęcia 9 V należy wiedzieć, co to jest: odchylenie standardowe, moda (czyli modalna, jeszcze inaczej: dominanta) oraz mediana i najlepiej także kwartyle. Na sprawdzianie można się spodziewać np. takich zadanek.

Tym, którzy na zaliczenie będą układać zadania, przypominam: dwa zestawy (w formacie doc, z odpowiedziami!) na 45 min na kalkulatory proste (defnicja tutaj), każdy z przeznaczeniem (do wyboru, tylko proszę wyraźnie zaznaczyć) dla SP, gimnazjum albo szkoły ponadgim. Przykłady zadań można znaleźć tutaj (pod "kalkulatory zwykłe"), ale oczywiście oczekujemy również innych pomysłów.

Sprawdziany (tego- i ubiegłoroczne) - również polecam do ćwiczeń!

Przy treningu (niestety nie na zajęciach) można (warto) pomagać sobie Mathematicą ze strony Wolframa - wystarczy wpisać tam np. 987654321^2, 7^123 mod 321 albo x+1/(x-2011), wcisnąć Enter i... oglądać! Polecam!
A jeszcze większe możliwości (chyba że ktoś posiądzie pełniejszą wersję Mathematiki) daje Maxima - tutaj parę przykładów (stronka dla moich uczniów, sporządzona przy okazji funkcji kwadratowej).