ZADANIA WYMAGAJĄCE POMYŚLENIA (sorry... ;p)
  1. Odwróć stos za pomocą dwóch stosów (dodatkowych, pustych).
  2. Odwróć stos za pomocą jednego stosu i kilku zmiennych.
  3. Uporządkuj (rosnąco) elementy stosu za pomocą jednego stosu i kilku zmiennych.
  4. Uporządkuj kolejkę za pomocą jednego stosu i kilku zmiennych.
  5. Uporządkuj kolejkę 100-elementową za pomocą kilku zmiennych.
  6. Masz dwa stosy (puste) i kilka zmiennych. Zbuduj kolejkę.*
  7. Masz kolejkę (pustą) i kilka zmiennych. Zbuduj stos.*

* - "Zbuduj" = zdefiniuj procedury/funkcje typu push i pop dla tej struktury, używając danej struktury i dotępnych na niej operacji. Jasne? Jeśli nie - piszcie: michal.sliwinski(małpa)math.uni.wroc.pl!