STRONY POŚWIĘCONE JĘZYKOWI POLSKIEMU I SŁOWIAŃSZCZYŹNIE


Poradnia językowa Wydawnictwa Naukowego PWN

Korpus języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Obcy język polski (redaguje mistrz polskiej ortografii, Maciej Malinowski)

Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Poradnia Językowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Internetowa Poradnia Językowa Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

Internetowa Poradnia Językowa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Telefoniczna i internetowa poradnia językowa Zakładu Etnolingwistyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Rada Języka Polskiego

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego


Strony Grzegorza Jagodzińskiego (nie tylko o lingwistyce! :))

Wiele linków do stron o pochodzeniu Słowian, Indoeuropejczykach i Żydach


Internetowa księgarnia Instytutu Języka Polskiego PAN

Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego