Proponowane tematy prezentacji do opracowania (i przedstawienia) na zaliczenie:

- (nowożytna!) historia komputerów (sprzęt i oprogramowanie, firmy),
- zakup komputera (co, jak, gdzie, za ile, ...),
- Internet (historia, rozwój, działanie, plusy dodatnie i ujemne (zagrożenia, niebezpieczeństwa),
- podłączanie się do Sieci, usługi sieciowe (możliwości (jak?), ceny, providerzy, ...),
- Microsoft - historia, produkty (głównie syst. oper.), zasługi, zarzuty,
- filozofia GNU, free software, open source - zasady (szczegółowo), licencje, przykłady,
- Unix, Linux - budowa, działanie, historia, wersje, porównanie z Windowsami.
Tematy dodatkowe:
  - Sieci komputerowe w szkole
  - Warstwy LAN