(We wszystkich punktach będzie obowiązywać również znajomość podstawowego słownictwa angielskiego).

1. Podstawowe wiadomości na tematy: komputer, programy, system operacyjny, sieć, Internet (pojęcia WWW, HTTP[S], HTML, FTP, domena, strona, witryna, portal, cookie, down- i uploading, przeglądarki (Firefox, IE, ustawienia, menu, obsługa), wyszukiwanie informacji, zagrożenia i zabezpieczenia, e-mail).

2. Windows i programy windowsowe, w tym: system plików, rodzaje (txt, doc, rtf, pdf, ps, xls, bmp, jp[e]g, gif, htm[l], mp[e]g, avi, mp3, wav, [g]zip, rar, exe, com, bak, wbk, ppt, pps), operacje na plikach i katalogach (kopiowanie, przenoszenie, wyszukiwanie (z maskami!)), menu Start, ustawienia, "właściwości", działanie myszy, skróty klawiszowe, obsługa okienek i typowych menu (plik, edycja, format, narzędzia, widok, wstaw, format, pomoc, opcje), paski narzędzi, formatu, stanu, korzystanie z pomocy, kosz, wyszukiwanie (zaawansowane), skróty (do plików itp.), pasek zadań, wiersz poleceń (podstawy obsługi Windows można znalezć w Pomocy), notatnik, WordPad, WinRar / WinZip, znajomość podstawowych aplikacji, Internet Explorer.

3. Linux, programy linuksowe, sieć lokalna (logowanie, blokowanie i wyłączanie komputera, restartowanie, hasła, prawa dostępu), linia poleceń, ssh (telnet), ftp, środowisko KDE/GNOME.

4. Publikacje w Internecie: tworzenie dokumentów HTML, PDF i PS w Windows i Linuksie (konwersje przy użyciu Worda i Open Office + elementy HTML + (mile widziana umiejętność obsługi jakiegoś edytora stron WWW).

5. Pakiety Office (MS i Open)

A. edytor tekstu
1. Podstawowe operacje: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie bloków tekstu, polecenia Znajdź, Zamień, formatowanie znaków, formatowanie akapitów, linijka, klawisze skrótów, system pomocy w programie.
2. Dalsze tematy: modyfikowanie parametrów strony, modyfikowanie pasków narzędzi, sposoby prezentacji dokumentu na ekranie, statystyki wyrazów, nagłówek i stopka, wypunktowanie i numerowanie, przypisy, tabele, spis treści, korespondencja seryjna, style znaków i akapitów, szablony, ukryte informacje, wstawianie obiektów, WordArt, DTP.

B. kreator prezentacji
Podstawy tworzenia prezentacji (kreator, szablony prezentacji, nowa prezentacja, import konspektu), prezentacja reklamowa - wzorzec slajdów, praca z tekstem, symbole zastępcze, pola tekstowe, formatowanie tekstu), praca z grafiką (nakładanie obiektów, przycinanie obiektów, komponowanie z tekstem, animacje).

C. arkusz kalkulacyjny
1. Podstawy pracy z Excelem (tworzenie tabeli (również z plików nieexcelowych!), nadawanie nazw, zaznaczanie komórek, kopiowanie, atrybuty tekstu, formaty liczb, formatowanie tekstu i komórek, automatyczne formatowanie, style).
2. Podstawowe funkcje, odwołania względne i bezwzględne, wypełnianie serii, odwołania między arkuszami, funkcja logiczna Jeżeli, formatowanie warunkowe, suma i inne statystki, wykresy i mapy (kreator wykresów, wybór typu i podtypu, określanie zakresu danych, wybór opcji, formatowanie i modyfikacja wykresu), analiza danych - histogram, generowanie liczb pseudolosowych.

6. Edytor grafiki GIMP - podstawowe operacje.


Warto zobaczyć również właściwą uchwałę Rady Wyższej Szkolnictwa Wyższego i opis Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence).