KOMPUTER W SZKOLE - zakres materiału

Część I - Excel

Interesujące zadania można znaleźć m.in. w podanej przeze mnie literaturze:
- Michał Szurek Z komputerem przez matematykę, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1995
- Maciej M. Sysło (red.) Elementy informatyki, PWN, Warszawa 1993
- Danuta Olędzka Edytor Word 6.0 i arkusz kalkulacyjny Excel 5.0 w ćwiczeniach, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2001

Powodzenia!
Michał Śliwiński