Zadanie 1

Zapoznać się z przykładowym kompilatorem (analizatorem syntaktycznym). Zmodyfikować go, np:

Zadanie 2

Napisać funkcję (analizator sytaktyczny) który wyprodukuje strukturę drzewiastą (podobną do tej produkowanej przez przykładowy kompilator) z :

Pierwsze dwa warianty łatwo zrobić rekursywnie, trzeci łatwo zrobić czytając wyrażenie of końca, jeśli czyta się od początku to trzeba użyć stos.

Zadanie 3

Napisać funkcję która mająć daną strukturę drzewiastą (zrobioną przez funkcję z Zadania 2) wypisze wyrażenie z powrotem w jednej z form zewnętrznych (podobnie jak funkcja 'wypisz' przykładowego kompilatora).