Zadanie 1

Zakodować (przy pomocy 'switch' i 'goto') automat skończony rozpoznający język składający się z czterch słów 'do', 'downto', 'for', 'to'. Automat powinien odzczytywac (i aktualizować) zmienna 'biezacy_znak' (tak naprawde ten znak to podglad). Zakładamy że przed wywołaniem automatu zmienna 'biezacy_znak' jest wypełnina pierwszym znakiem tekstu, automat ma "zjeść" rozpoznane słowo i zostawić w zmiennj 'biezacy_znak' następny znak.

Rozszerzyć automat, tak by dodatkowo rozpoznwał dowolne ciągi spacji. Następnie dodać rozpoznawanie identyfikatorów (dowolnych ciągów liter).

Uwaga: Automat ma wybierać ciąg maksymalnej długości tzn. 'down' jest identyfikatorem a całe 'downto' to słowo kluczowe. Kolejne wywołania automatu mają dawać kolejne słowa (a właściwie na przemian ciągi spacji i słowa).

Zadanie 2

Napisać za pomocą flex-a analizator robiący to samo co program z zadania 1 tej listy.

Zadanie 2

W przykładowym kompilatorze zastąpić analizator leksykalny analizatorem wygenerowanym przez lex-a.