Zadanie 1

Zakładamy że tablica mieszajaca jest zrealizowana następująco Oszacować średnią długość list po wykonaniu m wyszukiwań, zakładając że f(w) przyjmuje losowe wartości, niezależne i równo rozłożone w przedziale 1..N.

Zadanie 2

Niskopoziomowe C dopuszcza tylko :

Przed dowolną instrukcją można umieścić etykietę.

Przetłumaczyć poniższe fragmenty programów z C do niskopoziomowego C (jako że zmienne są całkowitoliczbowe dla uproszczenia pomijam deklaracje):

if (a<b) {
  tmp = b;
  b = a;
  a = rmp;
}
while(a != b) {
  tmp = b;
  b = a % b;
  a = tmp;
}
i drugi fragment:
for(s=0, i=0; i<10; s+=i*i, i++);
i trzeci:
a = (a+b)*(c=a-b)+d++;

Zadanie 3

Maszyna stosowa operuje na liczbach całkowitych. Ma ona stos i dodatkową pamięć. Zmienne w dodatkowej pamięci są nazwane. Maszyna ma następujące instrukcje:

Przed dowolną instrukcją można umieścić etykietę. Przetłumaczyć fragmenty C z zadania 1 na instrukcje maszyny stosowej.

Zadanie 4

Maszyna stosowa została zmodyfikowana, tak że komórki pamięci dodatkowej są numerowane. Do maszyny dodano dwie nowe instrukcje: `pushi' która odczytuje (i usuwa) numer (liczbę) NR ze stosu, a natępnie umieszcza zawartość komórki NR na stosie, oraz `popi' która odczytuje (i usuwa) numer (liczbę) NR ze stosu, a natępnie pobiera wartość szczytu stosu i umieszcza w komórce NR.

Jak można wykorzystać te nowe instrukcje do obsługi tablic. Przetłumaczyć poniższy program w C na instrukcje maszyny stosowej:

for(i=0; i<100; i++) {
  a[i]++;
}
zakładając że `a' jest 100 elementową tablicą.

Zadanie 5

W niektórych przypadkach, np. jeśli program nie zawiera pętli, można obliczyć ile komórek stosu on potrzebuje (a także do których komórek się odwołuje w poszczególnych instrukcjach) i zastąpić odwołania do stosu odwołaniami do zmiannych. Pozwala to podać tłumaczenie takich programów maszyny stosowej (tej z zadania 3) na niskopoziomowe C, tak by jedna instrukcja maszyny stosowej odpowiadała jednej instrukcji niskopoziomowego C. Np. instrukcja stosowa `+' będzie tłumaczona na `s115 = s116 + s115;' (zakładająć że n-tej komórce stosu damy nazwę sn i że śledząc użycie stosu wyszło nam że komórka nr 116 jest szczytem stosu przed wykonaniem tej instrukcji). Przetłumaczyć stosową wersję trzeciego fragmentu z zadania 1 na niskopoziomowe C używająć naszkicowane wyżej tłumaczenie 1-1. Porównać to z bezpośrednim tłumaczeniem na niskopoziomowe C.