Zadanie wstępne

Proszę napisać program który wypisze na standartowym wyjściu w oddzielnych liniach imię, nazwisko i numer indeksu autora (lub autorki). Imię, nazwisko i numer indeksu mają być zdefiniowane jako stałe symboliczne w pliku nagłówkowym. Do tego proszę napisać `Makefile' tak by polecenie `make' skompilowało program. Program wynikowy ma się nazywać `piszid'. Całość (`Makefile', plik `.c' i plik `.h') ma być umieszczona w katalogu on nazwie `piszid'. Zawartość tego katalogu ma być spakowana programem `tar' i skompresowana, tak by wynikowe archiwum miało nazwę `piszid.tar.gz' (to można zrobić poleceniem `tar -czf piszid.tar.gz piszid'). Prosze przesłać mi (na adres `p-wyk4') pocztę z plikiem `piszid.tar.gz' w załączniku.

Uwaga: Jest ważne żeby nazwa była DOKŁADNIE taka jak napisałem. Proszę sprawdzić że to co mi Państwo wyślecie rzeczywiście można rozpakować otrzymując katalog `piszid'. No i oczywiście proszę sprawdzić że program się kompiluje i daje właściwy wynik.

Termin: do 7.10.2011.