Zadanie 1

S-wyrażenie to albo litera albo ciag S-wyrażeń ujęty w nawiasy okrągłe i odzielony spacjami. Odpowiednia gramatyka to

s_wyr : litera
   | '(' lista_s_wyr ')'
   ;

lista_s_wyr : /* puste */
      | s_wyr lista_s_wyr
      ;

litera : 'a' | 'b' | ... | 'z' ;

Proszę napisać funkcję w C która odczyta ze standartowego wejscia ciąg znaków tworzący S-wyrażenie i utworzy odpowiadajace mu drzewo. Następnie (w programie głównym) wypisać otrzymane drzewo na ekran.